Er is altijd iemand beschikbaar om met u te praten | Veelgestelde vragen |

  050-5251800

Hulzebus Uitvaartverzorging

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen bij een overlijden?

Allereerst belt u de huisarts of de huisartsenpost. De arts zal het overlijden vaststellen en maakt dan een officiële verklaring van overlijden. Deze papieren zijn nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen bij de burgerlijke stand in de plaats van overlijden. Daarna kunt u andere familie en eventueel alvast vrienden op de hoogte brengen. Als u dat heeft gedaan, kunt u contact opnemen met Uitvaartverzorging Hulzebus. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Welke vormen van een uitvaart zijn er?

Begraven en cremeren zijn al heel lang de meest voorkomende vormen voor een uitvaart, maar men kan zich ook ter beschikking van de wetenschap stellen. Het lichaam wordt dan na overlijden gebruikt voor medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Een begrafenis of crematie vindt dan niet plaats; wel kunnen nabestaanden een herdenking houden.

Wat gebeurt er na euthanasie?

Voor de laatste verzorging maakt het niet uit hoe iemand overleden is. In geval van euthanasie komt de gemeentelijke schouwarts langs voor onderzoek omdat euthanasie gezien wordt als een onnatuurlijke dood. Nadat het lichaam is vrijgegeven gaat alles op precies dezelfde manier als bij een overlijden door een natuurlijke doodsoorzaak.

Wat als er niemand is die de uitvaart kan of wil regelen?

In de wet op de lijkbezorging staat in artikel 21 dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen niet in staat zijn de uitvaart te betalen. De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart en bepaald dan ook hoe de uitvaart zal verlopen. Zij beslissen of het een begrafenis of crematie wordt en of er wel of geen gelegenheid is tot afscheid of ceremonie is. Iedere gemeente vult dit anders in, maar ga er van uit dat de uitvaart erg sober zal zijn.

Mag je ook zonder kist begraven of gecremeerd worden?

In veel crematoria kan je zonder kist cremeren. Wel ben je verplicht de overledene op een stevige bodemplank met opstaande randen aan te bieden. De overledene moet in een lijkwade of doeken van natuurlijk materiaal te zijn gewikkeld en mag niet meer herkenbaar zijn.

Kan je je lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?

Ja, dat is mogelijk; mits bij leven geregeld. Het lichaam wordt dan gebruikt voor onderzoek door toekomstige artsen en specialisten. Je kunt contact zoeken met de afdeling Anatomie van bv. het UMCG want er zullen een aantal stappen doorlopen moeten worden om in aanmerking te komen hiervoor. Uitvaartverzorging Hulzebus zal, in opdracht van het ziekenhuis, voor het vervoer van de overledene zorgen. Het lichaam wordt na overlijden wel direct overgebracht naar het ziekenhuis. Daar blijft het gedurende langere tijd, soms wel een paar jaar. Het is natuurlijk wel mogelijk een herdenkingsdienst te organiseren omdat er geen plechtigheid kan plaatsvinden.

Mag een begrafenis of crematie in een kartonnen kist?

Het is meestal wel toegestaan, maar informeer wel of de begraafplaats of crematorium bepaalde voorschriften stelt. In de crematoria waar men een relatief nieuwe oven heeft, is het om technische redenen niet toegestaan.

Zijn er ook alternatieven voor een zwarte rouwauto?

Ja, rouwauto’s zijn in meerder kleuren beschikbaar. Hulzebus Uitvaartverzorging beschikt over een zwarte, een grijze en een bordeaux-kleurige rouwauto. Maar ook een witte auto is door ons te regelen. Tegenwoordig is er ook een uitvaartbus. Hierin is plaats voor de kist én de nabestaanden.

Wanneer moet de begrafenis of crematie plaatsvinden?

Een begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na overlijden plaatsvinden. Verder mag de uitvaart ook niet later dan op de zesde werkdag na overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als er nog iemand van de nabestaanden uit het buitenland moet overkomen.

Wat kan ik vooraf al regelen?

Veel kan je van te voren regelen, maar niets hoeft. Wel is het goed om voorbereid te zijn. Verzamel bijvoorbeeld adressen voor de rouwbrieven, welke kleding moet er gebruikt worden, waar ligt de uitvaartpolis, waar is het eigendomsbewijs van een graf, welke muziek wil ik gespeeld, wie moet / mag er iets zeggen? Wanneer je een foto of plaatje op de kaart wilt hebben, zoek deze dan alvast op en leg het klaar. Dat scheelt op het moment van overlijden veel tijd en voorkomt verwarring. Je bent helemaal vrij om zelf te bepalen wat je wilt of wat je de nabestaanden wilt laten uitzoeken, maar maak van de nabestaanden geen spoorzoekers.

Welke instanties krijgen automatisch bericht bij een overlijden?

De gemeente informeert automatisch diverse instanties over de nieuw ontstane situatie. In principe worden geïnformeerd: Belastingdienst, grote pensioenfondsen, ziektekostenverzekeraars, in geval van uitkeringen de Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW), Rijksdienst Wegverkeer, UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong). Uiteraard doet de gemeente haar best om alles goed te verwerken. Helaas gaat soms toch iets fout en is het je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of alle instanties daadwerkelijk geïnformeerd zijn.  Indien na enkele weken nog niets is gehoord van instanties, neem dan zelf contact op. Een aantal afdelingen binnen de gemeente worden bijna altijd ook in kennis gesteld, zoals: WOZ, Rioolrecht, Afvalstoffenheffing.

 Er is altijd iemand beschikbaar om met u te praten.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar via het telefoonnummer 050-525-1800.

 

Alles voor een persoonlijk afscheid.

Er moet tijd en ruimte zijn om het afscheid op een warme manier vorm te geven. Daarom nemen wij de tijd goed te luisteren naar uw wensen, denken wij met u mee en helpen u bij het maken van keuzes. Alles voor een persoonlijk en respectvol afscheid.

 

Lees hier veelgestelde vragen.


 

          Contact        

Neem contact op:
E-mailadres: Ardante@home.nl

Telefoonnummer: 050-525 1800

Adres Hulzebus Uitvaart

Zuiderweg 191

9744 AD Groningen

Facebook Hulzebus

Volg ons op Facebook

Sitemap